تعرفه عکاسی صنعتی

شما بهترین ها را انتخاب میکنید …

تعرفه عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی با زمینه سفید – عکاسی محصول با چیدمان – عکاسی تبلیغاتی

زمینه سفید
 • عکاسی تا ۳۰ فریم
  • تومان ۵۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی تا ۵۰ فریم
  • تومان ۴۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی محصولات آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی تا ۱۰۰ فریم
  • تومان ۳۵/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی محصولات آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی ۱۰۰ فریم به بالا
  • تومان ۳۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان
 • عکاسی تا ۳۰ فریم
  • تومان ۴۰۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان
 • عکاسی تا ۵۰ فریم
  • تومان ۳۵۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان
 • عکاسی تا ۱۰۰ فریم
  • تومان ۳۰۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان
 • عکاسی بیش از ۱۰۰ فریم
  • تومان ۰ توافقی
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
خارج از استدیو
 • عکاسی کارخانه / کارگاه (خط تولید)
  • تومان ۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰ فریم یا ۴ ساعت
   • ( محدوده ۶۰ کیلومتری تهران )

   • عکاسی با ست کامل نورپردازی

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • مانند نمونه زیر

  • نمونه کارها
خارج از استدیو
 • عکاسی کارخانه / کارگاه (خط تولید)
  • تومان ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰ فریم یا ۴ ساعت
   • ( محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران )

   • عکاسی با ست کامل نورپردازی

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • مانند نمونه زیر

   عکاسی کارخانه - خط تولید

  • نمونه کارها
خارج از استدیو
 • عکاسی کارگاهی / (خط تولید)
  • تومان ۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۱۲ فریم
   • ( داخل شهر تهران )

   • عکاسی با ست کامل نورپردازی

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • مانند نمونه زیر

  • نمونه کارها
خارج از استدیو
 • عکاسی شرکتی / همایش
  • تومان ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۲ فریم یا ۴ ساعت
   • ( داخل شهر تهران )

   • عکاسی با ست کامل نورپردازی

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • مانند نمونه زیر

  • نمونه کارها

نحوه اجرای سفارشات عکاسی صنعتی

مشاوره

برآورد هزینه

ارسال کالا به استدیو

یا حضور در محل کارفرما

عکاسی و ادیت

تایید کارفرما

تحویل پروژه

تسویه حساب


در صورت اجرای پروژه عکاسی صنعتی بصورت فورس ماژور ۳۰ درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): حداقل مبلغ پیش پرداخت برای تمام پروژه ها؛ یک میلیون تومان است. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
قابل توجه اینکه پس از واریز مرحله اول و دریافت اطلاعات؛ به هیچ عنوان امکان مسترد نمودن مبلغ پیش پرداخت وجود نخواهد نداشت.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): پرداخت الباقی مبلغ پیش فاکتور پس از تایید اتودهای اولیه و پیش از خاتمه پروژه خواهد بود. بدیهی است؛ تکمیل پروژه منوط به تکمیل وجه پیش فاکتور است.

نحوه اجرای پروژه
۱- مشاوره و صدور پیش فاکتور
۲- ارسال محصول به استدیو و یا حضور در محل کارفرما
۳- اجرای عکاسی صنعتی
۴- تحویل پروژه و تسویه حساب

** هزینه دوربری هر عکس ۱۰/۰۰۰ تومان می‌باشد.

*** اشیاء براق %۳۰ بیشتر محاسبه می‌شوند.

پکیج های عکاسی صنعتی

امروز را از دست ندهید

 

با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
۳۵ ۰۰ ۵۷ ۶۶