تعرفه عکاسی صنعتی

شما بهترین ها را انتخاب میکنید …

تعرفه عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی با زمینه سفید – عکاسی محصول با چیدمان – عکاسی تبلیغاتی

زمینه سفید
 • عکاسی تا ۳۰ فریم
  • تومان ۴۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی تا ۵۰ فریم
  • تومان ۳۵/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی محصولات آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی تا ۱۰۰ فریم
  • تومان ۳۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی محصولات آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
زمینه سفید
 • عکاسی ۱۰۰ فریم به بالا
  • تومان ۲۵/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با زمینه سفید

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: فقط ۱ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   آرایشی و بهداشتی

   عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها

* عکاسی خارج از استدیو هر نیم روز ۶۰۰/۰۰۰ تومان است. (بدون احتساب هزینه حمل تجهیزات و ایاب و ذهاب)

** هزینه دوربری هر عکس ۱۰/۰۰۰ تومان می‌باشد.

*** اشیاء براق %۳۰ بیشتر محاسبه می‌شوند.

چیدمان
 • عکاسی تا ۳۰ فریم
  • تومان ۴۰۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان
 • عکاسی تا ۵۰ فریم
  • تومان ۳۰۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان / مدلینگ
 • عکاسی تا ۱۰۰ فریم
  • تومان ۲۵۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها
چیدمان / مدلینگ
 • عکاسی بیش از ۱۰۰ فریم
  • تومان ۱۵۰/۰۰۰ هر فریم
   • عکاسی با چیدمان خاص و منحصر به فرد

   • ارائه فایل با کیفیت اصلی

   • قابلیت چاپ تصاویر تا ۱۲ متر !

   • تجهیزات کاملا حرفه ای

   • زمان تحویل: ۵ روزکاری

   • مانند نمونه زیر

   • عکاسی آرایشی و بهداشتی

  • نمونه کارها

* عکاسی خارج از استدیو هر نیم روز ۶۰۰/۰۰۰ تومان است. (بدون احتساب هزینه حمل تجهیزات و ایاب و ذهاب)

** هزینه دوربری هر عکس ۱۰/۰۰۰ تومان می‌باشد.

*** اشیاء براق %۳۰ بیشتر محاسبه می‌شوند.

پکیج های عکاسی صنعتی

امروز را از دست ندهید

 

با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
۳۵ ۰۰ ۵۷ ۶۶
مشاوره ||| 09125761470