سفارشات و مشاوره     70 14 576 – 912 (98+)

 

سایر تعرفه های طراحی ✔️

استودیو هنر امروز > سایر تعرفه های طراحی ✔️

تعرفه طراحی گرافیک

طراحی فولدر – اینفوگرافی – جلد کتاب
طراحی پوستر – طراحی بیلبورد و …

طراحی گرافیک
 • کارت ویزیت
  • تومان 180/000 (2رو) 50% تخفیف برای تعداد
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 3 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • پوستر - آگهی - بیلبورد
  • تومان 1/000/000 1 رو
   • 3 اتود اولیه(ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • اینفو گرافی
  • تومان 800/000 1 رو
   • 3 اتود اولیه(ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • کاور سی دی
  • تومان 400/000 هرعدد
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1 روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • فولدر
  • تومان 400/000 2 رو
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی کارت پستال
 • طراحی کارت پستال
  • تومان 300/000 2 رو
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • صفحه آرایی مجلات
  • تومان 95/000 هر صفحه
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • تقویم رومیزی
  • تومان 900/000 12 صفحه
   • 2 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1 روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • طراحی زونکن
  • تومان 350/000 1 رو
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی گرافیک
 • جلد کتاب
  • تومان 800/000 پشت جلد، عطف و روی جلد
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها
طراحی کاغذ کادو
 • طراحی کاغذ کادو
  • تومان 250/000 1 رو یا دورو
   • 4 اتود اولیه (ویرایش تا بی نهایت)

   • ادامه طراحی تا جلب رضایت کارفرما

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 4 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1روزه)

  • نمونه کارها

مراحل اجرای سفارشات طراحی

مشاوره

برآورد هزینه و ارائه پیش فاکتور

ارائه اتودهای اولیه

اتودهای اولیه طراحی

تایید طرح اولیه

انتخاب طرح

تکمیل و تحویل پروژه

ارائه فایل های لایه باز


در صورت اجرای پروژه طراحی بصورت فورس ماژور 30 درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): حداقل مبلغ پیش پرداخت برای تمام پروژه ها؛ یک میلیون تومان است. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
قابل توجه اینکه پس از واریز مرحله اول و دریافت اطلاعات؛ به هیچ عنوان امکان مسترد نمودن مبلغ پیش پرداخت وجود نخواهد نداشت.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): پرداخت الباقی مبلغ پیش فاکتور پس از تایید اتودهای اولیه و پیش از خاتمه پروژه خواهد بود. بدیهی است؛ تکمیل پروژه منوط به تکمیل وجه پیش فاکتور است.

نحوه اجرای پروژه
1- ارائه اتودهای اولیه طراحی 
2- تایید یکی از طرح های ارسال شده
3- تکمیل و تحویل پروژه

پکیج های طراحی گرافیک

امروز را از دست ندهید

 

با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
35 00 57 66