قیمت طراحی کاتالوگ

قیمت طراحی کاتالوگ ؛ قیمت طراحی بروشور ؛ تعرفه 1401

تا ۱۰ صفحه کاتالوگ

تومان 350,۰۰۰ هر صفحه
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
کاملا حرفه ای

تا ۲۰ صفحه کاتالوگ

تومان 30۰,۰۰۰ هر صفحه
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
کاملا حرفه ای

تا ۳۰ صفحه کاتالوگ

تومان 25۰,۰۰۰ هر صفحه
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
کاملا حرفه ای

تا 4۰ صفحه کاتالوگ

تومان 20۰,۰۰۰ هر صفحه
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
کاملا حرفه ای

طراحی بروشور ۳ لتی و ۲ لتی

تومان 1,50۰,۰۰۰ هر صفحه
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: 5 روز کاری

طراحی جلد کاتالوگ (پشت و رو)

تومان 80۰,۰۰۰ روی جلد و پشت جلد
 • مشاوره حرفه ای
 • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا
 • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ
 • ۳ اتود طراحی اولیه کاتالوگ
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • بالاترین کیفیت خروجی چاپ
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
مراحل اجرای طراحی کاتالوگ یا بروشور

در صورت اجرای پروژه بصورت فورس ماژور ۳۰ درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): ۵۰ درصد بصورت نقد و بعنوان پیش پرداخت. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): ۵۰ درصد الباقی پس از آماده سازی و تحویل نهایی پروژه به نماینده شرکت.
نحوه اجرای پروژه
۱- ارائه اتودهای اولیه چاپ کاتالوگ یا بروشور
۲- تایید یکی از طرح های ارسال شده
۳- تکمیل و تحویل پروژه

پکیج های طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور

 
امروز را از دست ندهید
با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
۳۵ ۰۰ ۵۷ ۶۶