سفارشات و مشاوره     70 14 576 – 912 (98+)

 

تعرفه طراحی کاتالوگ و بروشور

استودیو هنر امروز > تعرفه طراحی کاتالوگ و بروشور

قیمت طراحی کاتالوگ

قیمت طراحی کاتالوگ ؛ قیمت طراحی بروشور به سبک ژورنالی و صفحه آرایی

کاملا حرفه ای
 • تا 10 صفحه کاتالوگ
  • تومان 300/000 هر صفحه
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ

   • 3 اتود طراحی اولیه کاتالوگ

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 10 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (3 روزه)

  • نمونه کارها
کاملا حرفه ای
 • تا 20 صفحه کاتالوگ
  • تومان 250/000 هر صفحه
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ

   • 3 اتود طراحی اولیه کاتالوگ

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 10 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (3 روزه)

  • نمونه کارها
کاملا حرفه ای
 • تا 30 صفحه کاتالوگ
  • تومان 200/000 هر صفحه
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ

   • 3 اتود طراحی اولیه کاتالوگ

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 10 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (3 روزه)

  • نمونه کارها
کاملا حرفه ای
 • تا 40 صفحه و بیشتر
  • تومان 150/000 هر صفحه
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ

   • 3 اتود طراحی اولیه کاتالوگ

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 10 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (3 روزه)

  • نمونه کارها
کاملا حرفه ای
 • طراحی جلد کاتالوگ (پشت و رو)
  • تومان 800/000 روی جلد و پشت جلد
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار کاتالوگ

   • 3 اتود طراحی اولیه جلد کاتالوگ

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 10 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (3 روزه)

  • نمونه کارها
کاملا حرفه ای
 • طراحی بروشور 3 لتی و 2 لتی
  • تومان 1/000/000 2 رو
   • مشاوره حرفه ای

   • پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا

   • تدوین بهترین ساختار بروشور

   • 3 اتود طراحی اولیه بروشور

   • تحویل فایل اصلی و لایه باز

   • بالاترین کیفیت خروجی چاپ

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1 روزه)

  • نمونه کارها

مراحل اجرای طراحی کاتالوگ یا بروشور

مشاوره

تعیین استراتژی، ابعاد و تعداد صفحات کاتالوگ

ارائه اتودهای اولیه

اتودهای اولیه طراحی کاتالوگ یا بروشور

تایید طرح اولیه

کاتالوگ یا بروشور

تکمیل و تحویل پروژه

ارائه فایل های لایه باز


در صورت اجرای پروژه بصورت فورس ماژور 30 درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): 50 درصد بصورت نقد و بعنوان پیش پرداخت. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): 50 درصد الباقی پس از آماده سازی و تحویل نهایی پروژه به نماینده شرکت.

نحوه اجرای پروژه
1- ارائه اتودهای اولیه چاپ کاتالوگ یا بروشور
2- تایید یکی از طرح های ارسال شده
3- تکمیل و تحویل پروژه

پکیج های طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور

امروز را از دست ندهید

 

با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
35 00 57 66