سفارشات و مشاوره     70 14 576 – 912 (98+)

 

تعرفه طراحی لوگو ✔️

استودیو هنر امروز > تعرفه طراحی لوگو ✔️

تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو – طراحی آرم – بازطراحی نشانه (Redesign) – اجرای لوگو

طراحی لوگو
 • طراحی لوگو تصویری + نوشتاری
  • تومان 6/000/000 حرفه ای
   • جلسه مشاوره

   • 7 اتود طراحی

   • 5 مرتبه ویرایش طرح انتخابی

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • معرفی رنگ سازمانی

   • راهنمای رسم فنی نشانه

   • طراحی به صورت دو زبانه

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط طراح حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

  • نمونه کارها
طراحی لوگو
 • طراحی لوگو تصویری
  • تومان 3/000/000 حرفه ای
   • جلسه مشاوره

   • 7 اتود طراحی

   • 5 مرتبه ویرایش طرح انتخابی

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • معرفی رنگ سازمانی

   • راهنمای رسم فنی نشانه

   • طراحی به صورت دو زبانه

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط طراح حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

  • نمونه کارها
طراحی لوگو
 • طراحی نشانه نوشتاری
  • تومان 3/000/000 حرفه ای
   • جلسه مشاوره

   • 7 اتود طراحی

   • 5 مرتبه ویرایش طرح انتخابی

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • معرفی رنگ سازمانی

   • راهنمای رسم فنی نشانه

   • طراحی به صورت دو زبانه

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط طراح حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

  • نمونه کارها
 • ری دیزاین لوگو ( طراحی مجدد)
  • تومان 3/000/000 حرفه ای
   • مشاوره حرفه ای

   • 4 اتود طراحی

   • ۴ مرتبه ویرایش طرح انتخابی

   • تحویل فایل لوگو به صورت لایه باز

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط تیم حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

  • نمونه کارها
 • طراحی زبان دوم لوگو
  • تومان 2/000/000 حرفه ای
   • مشاوره حرفه ای

   • 4 اتود طراحی

   • 4 مرتبه ویرایش طرح انتخابی

   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • 10 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط طراح حرفه ای

   • زمان تحویل: 5 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

  • نمونه کارها
 • اجرای نرم افزاری لوگو
  • تومان 150/000 حرفه ای
   • تحویل فایل طرح به صورت لایه باز

   • 5 سال آرشیو اسناد

   • طراحی توسط طراح حرفه ای

   • زمان تحویل: 2 روز کاری

   • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 1 روزه )

  • نمونه کارها

مراحل اجرای طراحی لوگو و آرم

مشاوره

برآورد هزینه و ارائه پیش فاکتور

ارائه اتودهای اولیه

اتودهای اولیه طراحی آرم و لوگو

تایید طرح اولیه

آرم و لوگو

تکمیل و تحویل پروژه

ارائه فایل های لایه باز


در صورت اجرای پروژه طراحی لوگو بصورت فورس ماژور 30 درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): حداقل مبلغ پیش پرداخت برای تمام پروژه ها؛ یک میلیون تومان است. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
قابل توجه اینکه پس از واریز مرحله اول و دریافت اطلاعات؛ به هیچ عنوان امکان مسترد نمودن مبلغ پیش پرداخت وجود نخواهد نداشت.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): پرداخت الباقی مبلغ پیش فاکتور پس از تایید اتودهای اولیه و پیش از خاتمه پروژه خواهد بود. بدیهی است؛ تکمیل پروژه منوط به تکمیل وجه پیش فاکتور است.

نحوه اجرای پروژه
1- ارائه اتودهای اولیه طراحی لوگو
2- تایید یکی از طرح های ارسال شده
3- تکمیل و تحویل پروژه
سفارش آنلاین طراحی لوگو

پکیج های طراحی لوگو

امروز را از دست ندهید

 

با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
35 00 57 66