تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو – طراحی آرم – بازطراحی نشانه (Redesign) – اجرای لوگو

طراحی نشانه نوشتاری

تومان 4,000,000 حرفه ای
 • جلسه مشاوره
 • ۷ اتود طراحی
 • ۵ مرتبه ویرایش طرح انتخابی
 • معرفی رنگ سازمانی
 • راهنمای رسم فنی نشانه
 • طراحی به صورت دو زبانه
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: ۵ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( ۲ روزه )
طراحی لوگو

طراحی لوگو تصویری

تومان 4,000,000 حرفه ای
 • جلسه مشاوره
 • ۷ اتود طراحی
 • ۵ مرتبه ویرایش طرح انتخابی
 • معرفی رنگ سازمانی
 • راهنمای رسم فنی نشانه
 • طراحی به صورت دو زبانه
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: ۵ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( ۲ روزه )
طراحی لوگو

طراحی لوگو تصویری + نوشتاری

تومان 8,000,000 حرفه ای
 • جلسه مشاوره
 • ۷ اتود طراحی
 • ۵ مرتبه ویرایش طرح انتخابی
 • معرفی رنگ سازمانی
 • راهنمای رسم فنی نشانه
 • طراحی به صورت دو زبانه
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: ۵ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( ۲ روزه )
طراحی لوگو

اجرای نرم افزاری لوگو

تومان 150,000 حرفه ای
 • ___
 • ___
 • ___
 • ۵ سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: ۲ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( ۱ روزه )

طراحی زبان دوم لوگو

تومان 2,000,000 حرفه ای
 • مشاوره حرفه ای
 • ۴ اتود طراحی
 • ۴ مرتبه ویرایش طرح انتخابی
 • 10 سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: 5 روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )

ری دیزاین لوگو ( طراحی مجدد)

تومان 3,000,000 حرفه ای
 • مشاوره حرفه ای
 • ۴ اتود طراحی
 • ۴ مرتبه ویرایش طرح انتخابی
 • 10 سال آرشیو اسناد
 • طراحی توسط طراح حرفه ای
 • زمان تحویل: 5 روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور ( 2 روزه )
مراحل اجرای طراحی لوگو و آرم

در صورت اجرای پروژه طراحی لوگو بصورت فورس ماژور ۳۰ درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): حداقل مبلغ پیش پرداخت برای تمام پروژه ها؛ یک میلیون تومان است. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
قابل توجه اینکه پس از واریز مرحله اول و دریافت اطلاعات؛ به هیچ عنوان امکان مسترد نمودن مبلغ پیش پرداخت وجود نخواهد نداشت.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): پرداخت الباقی مبلغ پیش فاکتور پس از تایید اتودهای اولیه و پیش از خاتمه پروژه خواهد بود. بدیهی است؛ تکمیل پروژه منوط به تکمیل وجه پیش فاکتور است.
نحوه اجرای پروژه
۱- ارائه اتودهای اولیه طراحی لوگو
۲- تایید یکی از طرح های ارسال شده
۳- تکمیل و تحویل پروژه
 

پکیج های طراحی لوگو

 
امروز را از دست ندهید
با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
۳۵ ۰۰ ۵۷ ۶۶