تعرفه طراحی اوراق اداری / هویت بصری

طراحی اوراق اداری – طراحی هویت بصری و سازمانی – برند بوک

طراحی هویت بصری

تومان 8,000,000 حرفه ای
 • ۱۵ عنوان طراحی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل فایل لایه باز
 • طراحی بصورت ۲ زبانه
 • طراحی بصورت ۲ رو
 • ارائه دفترچه هویت بصری
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • ۵ سال پشتیبانی فروش
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۱۰ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور
  ( ۷ روزه )
کاملا حرفه ای

ست اداری ( ۱۶ مورد)

تومان 3,000,000 حرفه ای
 • ۳ اتود اولیه
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل فایل لایه باز
 • طراحی به صورت ۲ زبانه
 • طراحی بصورت ۲ رو
 • طراحی قالب و برش خاص
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • ۵ سال پشتیبانی فروش
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۴ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور
  ( ۳ روزه )
اوراق اداری کامل

ست اداری ( ۱۶ مورد)

تومان 1500,000 حرفه ای
 • ۳ اتود اولیه
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل فایل لایه باز
 • ___
 • ___
 • ___
 • ۱۰ سال آرشیو اسناد
 • ۵ سال پشتیبانی فروش
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۴ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور
  ( ۳ روزه )
اوراق اداری کامل

طراحی تک ایتم

تومان 250,000 حرفه ای
 • ۳ اتود اولیه
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل فایل لایه باز
 • طراحی بصورت ۲ زبانه
 • طراحی بصورت ۲ رو
 • ___
 • ۵ سال آرشیو اسناد
 • ۱ سال پشتیبانی فروش
 • طراحی توسط تیم حرفه ای
 • زمان تحویل: ۵ روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور
  ( ۳ روزه )
سربرگ،ویزیت و ...
مراحل اجرای طراحی اوراق اداری و هویت بصری

در صورت اجرای پروژه طراحی اوراق اداری و هویت بصری بصورت فورس ماژور ۳۰ درصد به مبلغ پیش فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.

نحوه پرداخت:
مرحله اول (پیش پرداخت؛ آغاز پروژه): حداقل مبلغ پیش پرداخت برای تمام پروژه ها؛ یک میلیون تومان است. بدیهی است؛ آغاز پروژه منوط به واریز پیش پرداخت است.
قابل توجه اینکه پس از واریز مرحله اول و دریافت اطلاعات؛ به هیچ عنوان امکان مسترد نمودن مبلغ پیش پرداخت وجود نخواهد نداشت.
مرحله دوم ( تکمیل وجه؛ اتمام پروژه): پرداخت الباقی مبلغ پیش فاکتور پس از تایید اتودهای اولیه و پیش از خاتمه پروژه خواهد بود. بدیهی است؛ تکمیل پروژه منوط به تکمیل وجه پیش فاکتور است.
نحوه اجرای پروژه
۱- ارائه اتودهای اولیه طراحی اوراق اداری و هویت بصری
۲- تایید یکی از طرح های ارسال شده
۳- تکمیل و تحویل پروژه
تعرفه طراحی اوراق اداری شامل موارد زیر است:
طراحی سربرگ آ۴ – طراحی سربرگ آ۵ – طراحی ۵ عنوان کارت ویزیت – طراحی برگه یادداشت – طراحی پاکت نامه (ملخی) – طراحی پاکت آ۴ – طراحی پاکت آ۵ – طراحی زونکن اداری – طراحی فوتر ایمیل  – طراحی روی سی دی – طراحی پاکت سی دی

طراحی اوراق اداری و هویت بصری / برند بوک

 
امروز را از دست ندهید
با ما تماس بگیرید – با لبخند پاسخگوی شما هستیم
۳۵ ۰۰ ۵۷ ۶۶