طراحی هویت بصری

هنر امروز > طراحی هویت بصری

طراحی هویت بصری

طراحی هویت بصری و سازمانی


طراحی هویت بصری شامل سر فصل های زیر است:

۱- استخراج نقشه معماری لوگو

۲- تدوین رنگ سازمانی (چاپ، وب، پنتون)

۳- تدوین فونت سازمانی

۴- تدوین بایدها و نباید ها در مورد نشانه

۵- تدوین حداقل فاصله عناصر با لوگو

۶- ایجاد قواعد طراحی اوراق اداری

۷- ایجاد ساختار اصلی و کلی طراحی


نمونه کارهای بیشتری از ما ببینید

طراحی لوگو


تلفن سفارشات و مشاوره: ۶۶۵۷۰۰۳۵

امروز را از دست ندهید !


تعرفه طراحی هویت بصری
دسته بندی

استدیو امروز, طراحی هویت سازمانی